LAUSELIIKMED 2

Vastavusharjutus

Kas antud sõna võib lauses olla aluseks või öeldiseks? Leia vasakul olevale sõnale paremalt sobiv lausliikme nimetus.
jonnib
ei jonni
jonnija
jonnitakse
jonnimine
jonn
lendajad
lendavad
lennati
lendamine
oli lennanud
lendaksin
lennud
võitlejad
võitlemine