LAUSELIIKMED 5

Vastavusharjutus

Moodusta sõnadest laused, mis koosnevad ainult alusest ja öeldisest. Lohista öeldis sobiva aluse kõrvale.