HÄÄLIKUÕIGEKIRI / I,J/ 9

Lünkharjutus

Kirjuta lünka sulgudes oleva sõna õige vorm. Kui oled lõpetanud, siis kliki "Kontrolli". Kui jääd hätta, siis kliki "Vihje".
Ma tahtsin väga (süüa, süja, süüja). Selle pildi (looia, looja, looija) on teinud suurpärast tööd. (müüa, müüja, müüia) ulatas (tantsijale, tantsjale, tantsiale) kauni seeliku. Ära mõtlegi teisi (lüüa, lüüja,lüia)! Poisid kukkusid mänguhoos (ojia, oja, ojja) ja tormasid kiiresti (maja, maija, majja) riideid vahetama. Kelle (maja, maia, majja) see on? Väike (maias, majas, maijas) poiss sõi (majas, maias, maijas) šokolaadi.
(rongiiuht, rongjjuht, rongijuht) nautis oma tööd. (tegejal, tegijal) juhtub mõndagi!
(kõndija, kõndja) ei suutnud (jooksijaga, jooksjaga) sammu pidada. See teade tuleb kiiresti kohale (viija, viia, vija)! Selle teate (viija, viia, vija) peab tõttama, tal pole aega (süia, süüja, süüa) ega juua. (hoija, hoia) oma lubadusi, ära loobi sõnu tuulde! (lapsehoidijal, lapsehoidjal) on vastutusrikas töö. Ära (aia, aja) udujuttu! (aias, ajas) õitsesid kaunid lilled.