HÄÄLIKUÜHEND 7

Lünkharjutus

Kirjuta lünka antud sõna lihtminevikus ainsuse 2. pöördes. Kui oled lõpetanud, siis kliki "Kontrolli". Kui jääd hätta, siis kliki "Vihje".

jõudma-
toitma-
teadma-
nõudma-
lootma-
seadma-
veetma-
võtma-
püüdma-
hüüdma-
sõudma-