SÕNALIIGID 4

Lünkharjutus

Kirjuta lünka, mis liiki sõna on. Käändsõna - K, pöördsõna -P, muutumatu sõna - M.
päikesevalgus
mõnikord
tagant
paar
hurraa
kõik
halvasti
kikerikii
hoiab
kumb
tihti
igaüks
üle
olevat
nagu
kahekümne kolmas
näita
müra
pisut
mõte
rippusite
peal
tuulik
sellepärast
Läänemeri
alustaks
väga
elektri
polnud
põmdi
õmblemise
pärast
jooksmisega
lasevad
rõõmsasti
arstita
üles
süüa
selline
siis
hakkas
seitsmes
halloo
Epp
ahaa
teineteisele
vihaselt
puges
enda
nonoh
mõlemad
leidsite
liiga
sealpool
kõle
jälle
koevad
aih
kõhklesin
agaralt
sogast