SÕNALIIGID. ARVSÕNAD 4

Lünkharjutus

Kirjuta arv sõnaga.
8 -
16. -
200 -
315 -
475. -
109. -
21. -
37 -
1812 -
1905. -
1 007 003 -
234 567. -
84 000 000 -