SÕNALIIGID. ASESÕNAD1

Lünkharjutus

Leia lausetest asesõna(d) ja kirjuta rea lõppu. Kui lauses on mitu asesõna, eralda nad komaga.
Keegi sisenes hiilides.
Ma soovin leida selle kodulehekülje aadressi.
Läheb veel mitu aastat, enne kui ma kooli lõpetan.
Kohtasin kassi, kes lipsas trepikoja uksest sisse.
Kiirelt jooksis ta trepist üles.
Ma ei saanudki aru, mida pidin tegema.
Mõlemal oli seljas sinine kampsun.
Sellest loost ei tea keegi.
Nende lapsed on väga viksid ja viisakad.
Läksin oma mõtetes kaugemalegi.
Nad läksid suure rõõmuga edasi.
Kummalgi poisil polnud suuski kaasas.
Kõik osalejad said kauni tänukaardi ja lilled.
Mul on päris palju sõpru.
Kevadeks oli keldris alles vaid mõni üksik moosipurk.
Igaüks andis oma panuse.
Kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest.
Tsunami hävitas kogu senise rannamaastiku.
Nad vaatasid teineteisele otsa ja puhkesid naerma.
Niisugune jutt oli ennekuulmatu.
Lapsed kõndisid ettevaatlikult üksteise selja taga pikas rivis.
Sel päeval olime suures hädas.