HÄÄLIKUÕIGEKIRI /h/ 5

Vastavusharjutus

Leia vasakul olevale sõnale paremalt sobiv tähendus.