HÄÄLIKUÕIGEKIRI / I, J / 8

Vastavusharjutus

Leia vasakul olevale sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Jälgi sõnade õigekirja.
müüja
lööja
müüa
sööja
süüa
lüüa
jooja
luua
looja
lööja
tuua
tooja
majja
tulija
ojja
tegija
tujju
tantsija