KIRJANDUS. KÕNEKÄÄND 4

Vastavusharjutus

Mida tähendavad antud kõnekäänud? Lohista kõnekäänu juurde paremast tulbast sobiv seletus.