LIITLAUSE 5

Vastavusharjutus

Liitlauses olevaid osalauseid ühendatakse ka sidesõnadega. Millised neist on komaga sidesõnad, millised komata? Leia vasakul olevale sõnale paremalt õige vaste.
et
sest
ja
ning
nagu
ent
vaid
ehk
ega
kui
kuid
või
nii .... kui ka
kuna