OMADUSSÕNA VÕRDLUSASTMED 3

Vastavusharjutus

Leia vasakul olevale omadussõnale paremalt keskvõrdes olev sõna.
õudne
hea
kollane
pisike
nüri
vajalik
vilu
kare
soodne
mõru
mõtlik
soolane
pehme
puhas
soe
umbne