OTSEKÕNE 2

Vastavusharjutus

Lohista iga otsekõne skeemi juurde sobiv näitlause. Jälgi suure ja väikese algustähe ning märkide kasutamist otsekõnes. Kui oled valmis, kliki "Kontrolli".