PÖÖRAMINE. AEG 5

Vastavusharjutus

Millist minevikuvormi on kasutatud? Leia vasakul olevale sõnale paremalt õige paariline.
tulin
on täpsustanud
vahtisid
olite liuelnud
mossitasid
olid ehmunud
proovisite
oled avastanud
puges
olime mõtisklenud
oleme peitnud
maitsesime
on lehitsenud
olite jahmerdanud
olen soovinud