PÖÖRAMINE. KÕNEVIIS 7

Vastavusharjutus

Missugust kõneviisi väljendab antud sõna? Leia vasakul olevale sõnale paremalt õige kõneviis.
ostan
hüppaksid
võtaksime
kujutame
suutvat
kuulame
näitaks
koputagu
laoksime
toksivat
tajuksite
rõõmustate
kinkige
oleksin
püüdvat