SÕNALIIGID. ARVSÕNAD 2

Vastavusharjutus

Otsusta, kas see on põhi- või järgarvsõna.
kuuendas
kolmveerand
poole
kaheksa tuhat kaheksasada kaheksa
neljandast
kuueteistkümnendal
tosin
üheksa tuhande
kolmeteistkümnes
kuuesajandast
kuraditosina
viiendiku
viienda
tuhande viiesajandal
teisel