SÕNALIIGID. ARVSÕNAD 6

Vastavusharjutus

Leia vasakul olevale arvsõnale paremalt samaväärne rooma number.
123.
51.
509.
2012.
17.
314.
426.
1999.
671.
93.
478.
342.
1985.
33.
850.