SÕNALIIGID. NIMISÕNAD 1

Vastavusharjutus

Leia nimisõnad.
kartmine
kartja
kartma
kardetavasti
kartsime
kartlikkus
kartus
kartma
kartja
kardetud
kartlik
karta
karda