VÕÕRSÕNAD 1

Vastavusharjutus

Väljenda võõrsõnaga.Leia vasakul olevale sõnale paremalt õige vaste.