VÕÕRSÕNAD 3

Vastavusharjutus

Väljenda võõrsõnaga. Leia vasakul olevale sõnale paremalt õige võõrsõnaline vaste.