VÕÕRSÕNAD 4

Vastavusharjutus

Väljenda võõrsõnaga. Leia vasakul olevale sõnale paremalt sobiv vaste.