VÕÕRSÕNAD 5

Vastavusharjutus

Väljenda võõrsõnaga. Leia vasakul olevale sõnale paremalt sobiv vaste.