KUULAMISÜLESANNE. MIIA-MILLA-MANDA

Küsimustik

Vali õige vastus. Pärast vastamist kuula vajadusel veel kord ja paranda vead.