KUULAMISÜLESANNE. ANTARKTIKA ELUSLOODUS

Küsimustik

Lõpeta laused sobiva(te) vastus(t)ega. Pärast vastamist kuula vajadusel veel kord ja paranda vead.