HÄÄLIKUÕIGEKIRI /G;B;D/ 2

Küsimustik

Leia lünka sobiv sõna.