HÄÄLIKUÜHENDID 1

Küsimustik

Leia antud kaashäälikuühendi põhireeglile ja põhireegli eranditele sobiv näide.