HÄÄLIKUÜHENDID 3

Küsimustik

Leia antud reegli ja selle erandite juurde sobiv näide.