HÄÄLIKUÜHENDID 8

Küsimustik

Liida sõnale -ki või-gi. Vali õige vastusevariant.