KUULAMISHARJUTUS. HUNT

Küsimustik

Leia küsimusele sobiv(ad) vastus(ed). Pärast vastamist kuula vajadusel veel kord ja paranda vead.