KÄÄNAMINE 6

Küsimustik

Kirjuta õige küsimus ja käände nimetus.