KIRJANDUS. MÕISTED 1

Küsimustik

Leia küsimusele sobiv(ad) vastus(ed) ja tähista need. Iga küsimuse järel kliki "Kontrolli". Õige vastuse puhul näed arve 2/2, 3/3 või 4/4.