LIHTLAUSE 2

Küsimustik

Leia lausele sobiv lõpp, nii et tekiks lihtlause.