KUULAMISÜLESANNE. NAHAL ON KÕRVAD

Küsimustik

Leia küsimusele sobiv vastus. Pärast vastamist kuula vajadusel veel kord ja paranda vead.