POOLITAMINE 1

Küsimustik

Poolita sõnad. Märgi õige vastusevariant.