SÕNALIIGID 2

Küsimustik

Mis liiki see sõna on? Vali õige vastus.