KUULAMISÜLEASANNE. TALVISED ÕUELINNUD

Küsimustik

Vali lind, kellest on kirjutatud? Pärast vastamist kuula vajadusel veel kord ja paranda vead.