Häälikuõigekiri

h õigekiri

Harjutus 1

Harjutus 2

Harjutus 3

i ja j õigekiri

Harjutus 1

Harjutus 2

Harjutus 3

k, p, t, g, b, d õigekiri

Harjutus 1

Harjutus 2